Haberin var mı ?

Romantik İslamcı Fetişizmi Ve Panzehiri

Çözümü yok. İlk baştan söyleyim de bişeyleri düzeltiyomuşum gibi gözükmesin. Bişeyleri düzeltme gibi bi çabam yok. Gücüm de yok. Kalbimle buğz ediyorum sadece.

Konu aşikar bi çokları için. Bi kitle türedi, öyle türedi ki farkında değiliz ne olduğundan. Garip şekiller normalleşmeye başladı. Böyle bir fetişizm doğdu hasılı. Fetişist kelimesini boşuna kullanmıyorum, lügatteki manası neyse açın bakın aynen de bu. Şimdi nasıl bir romantizm olduğunu resmedelim, bakalım bu tip garabetler karşı cinste ne gibi özellikler aramakta.

Kız Tarafının İstediği Erkek Tipi

 • Sakal şart. (kirli sakal da olur, uzun da)
 • Yakışıklı olacak, olmasa da yakışıklı resimler çekilebilecek
 • Güzel bi okulda okuyacak ya da mezun olmuş olacak
 • Romantizm en önemlisi
 • Yetişkin bir dişi garabete hediyeler alacak(küçük tosbağa araba olabilir, kitap falan olabilir)
 • Türlerinin yaşadıkları yerlere dişi garabetleri götürmek(üsküdar,fatih,eyüp haslaten at pazarı)
 • Tüm sosyal medya hesaplarından dişi garabeti yüceltip, kutsayacak
 • Çay, nargile vb fetişizmleri şart ve bunlarla ilgili romantizm yapabilme kabiliyeti
 • Başka kızlarla dialog şart. Şaşırmayın evet şart. Çünkü erkek başka kızlarla muhabbet etsin ki dişi garabetimiz erkeğini uyarsın, sevdiğini kıskandığını söyleyebilsin, ona sınırlar koyduğunu zannedim haz ilkesine takla attırabilsin.

Bu ve bunun gibi saymaktan tiskindiğim onlarca şey olan erkek isteyen dişi mahluk, erkeği ile abdest sırasında kavga etmeye hazır ve nazır, abdest alan erkek garabete havlu yerine şalını sunmaktan onurlu ve gururlu…

Erkek Tarafının İstediği Kadın Tipi

 • Şallı olması tercihi
 • Tesettüre aykırı ne varsa giyip kendini sergileyebilmeli bunu yaparken de kendisinin tesettürlü biri olduğunu vurgulamalı, başörtü zulmü falan gibi değerleri savunabilmeli
 • Sigara, nargile gibi tütün ürünlerini kullanabilir
 • Küfür etmeli, etmese bile erkeklerin küfürlerini hoşgörmeli, gülmeli, kabullenebilmeli
 • Profil resimleri tam anlamıyla belli olmamalı (yüzünün yarısı olabilir, eli ile yüzünü kapamış olabilir, elinde çiçek böcek tutma resmi olabilir, ayaklarını çekmiş olabilir, arkası dönük bi resim olabilir, sahilde uzağa bakan bi resim de olabilir vs vs)
 • Makyaj şart, mutlaka makyaj yapmalı, bakımlı olmalı
 • Elini, ayağını, yüzünün bir kısmını, kafası hariç her yeri de olabilir bu şekilde resimler paylaşmalı. Çünkü parçalar tam olursa günah, diğer türlü serbest. Yani yüzünü eli ile kapatıp dar pantalonunu gösterebilir bunda dinen bi sakınca yok! elini açarsa yüzünden büyük günah, çünkü bildiğiniz gibi erkekler sadece kadının yüzünden etkilenir! O yüzden o kapalı olmalı.
 • Moda dergileri takip edebilmeli, instagram olsun twitter olsun tesettürlü modacıları ! (Lanetullahi aleyh) önemeleri gerekli. Kıyafet seçimleri de mutlaka moda olmalı.

bYefviDBu tarafta da yazmaktan tiskindiğimiz onlarca özellik eklenebilir.

Şimdi bunların islamiyetle alakalarının olmadığı ispata gerek duymayan bir gerçek zaten. Ne erkekleri efendimiz sav. i bilir ya da benzer, ne de bu dişi garabetler kutlu hanedeki kadınları bilir ve ya benzer.

Tesettür Nedir?

 • “Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Bu onların tanınıp, kendilerine sarkıntılık edilmemesi için daha uygundur. Allah çok yarlığayıcı ve çok esirgeyicidir” (Ahzâb, 59)
 • “Mumin erkeklere söyle: Gözlerini sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için daha temizdir” (Nûr, 30)
 • “Kadın örtülmesi gereken avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan ona gözünü diker” (Tirmizî, Radâ, 18)
 • “… Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye, ayaklarını yere vurmasınlar(dikkatleri üzerlerine çekecek şekilde yürümesinler).” (Nûr, 31)
 • “Ümmetimin son dönemlerinde giyimli fakat çıplak bir takım kadınlar olacak, bunların başlarının üstü deve hörgücü gibi bulunacaktır. Onlar cennete giremez, cennetin kokusunu bile alamazlar.”(Ebu Davud Libas 125, Cennet 52)
 • “Ateş ehlinden iki sınıf vardır, henüz onları görmedim: Yanlarında sığır kuyruğu gibi bir şeyler taşıyıp onu insanlara vuran insanlar; giyinmiş, çıplak kadınlar ki bunlar Allah´a taatten dışarı çıkmışlardır Bunlar, başkalarını da baştan çıkarırlar Başları deve hörgücü gibidir Bu kadınlar cennete girmek şöyle dursun, kokusunu dahi almazlar Hâlbuki onun kokusu şu şu kadar uzak mesafeden duyulur” buyurdular”
  [Müslim, Cennet 53, (2857), 52, (2128)]
 • “Kim dünyada şöhret için elbise giyerse, Allah ona Kıyamet gününde zillet elbisesi giydirir Sonra da onu cehennemin alevli ateşlerinde yakar”(Ebû Dâvud, Libas 5, h No: 4029, 4030)
 • “Rasulullah (s.a.v.) kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti.” (Ebû Dâvud, Libâs 28; Ahmed bin Hanbel, II/325)

Tesettür setr kökünden gelir. Setretmek yani gizlemek demektir. Ayet ve hadislerin ışığında tam tesettür nasıl olur bakılabilir ben sadece şunu söyleyim. Kadın giyindi diyelim, giyinirken güzelliğinin görünmesini mi istedi gizlemek mi istedi kıssas budur. Gizleyen tesettür yapar açık eden yapmamış olur. 100 metreden belli olan sarılı pembeli sağı solu açık deniz feneri gibi parlayan kadın başını örtmekle tesettür yaptım diyemez.

İbadetin Şartları Nelerdir

İbadetin sahih olmasında 2 şart vardır.

riya1. Şart sünnete uygun olması. Sünnete uygun olmayan ibadet geçerli bir ibadet değildir. Bidat yapmak gibi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Sözlerin en doğrusu Allah’ın Kitabıdır, yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. İşlerin en şerlisi muhdes olanlardır. Dine sonradan sokulan her şey bid’attır, her bid’at dalalettir ve her dalalet ateştedir.”

Muhdes: Dinden olmayan şeyin din adına çıkarılmasıdır.

Müslim 867, Nesei 3/188

2. İhlaslı olması. Yani sadece Allah rızası için yapılmalı ve karşılığı yalnız Allah’tan beklenmeli. Gösteriş ile yapılan ibadet riyadır ve riya gizli şirktir. Şirk en büyük günah ve zulümdür. Ve bağışlanmayanmayacağı bildirilmiştir.

 • “Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa, muhakkak Allah ona cenneti haram kılar; artık onun varacağı yer ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur.”(Mâide, 5/72)
 • “Şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur ki: Andolsun eğer Allah’a şirk koşarsan, muhakkak bütün amelin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun.”(Zümer, 39/65)
 • “Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar.” (Nisa: 116 )
 • “Eğer Allah’a şirk koşsalardı yaptıkları boşa giderdi.”(En’am:88 )

Yani içinde gösteriş bulunan bir amel amel değildir. Seccade, tesbih, okuduğun kur’an, kıldığın namaz vs gibi gösteriş için konulan şeyler ibadet olmamasının yanında şirktir ve sonu çok kötü bir yerdir.

Makyaj-Koku vb. Şeylerle İlgili Hükümler

Biz konunun kamuya mâl olmuş kısmına bakıyoruz haliyle. Evde, eşine karşı ne gibi şeyler yapıyorsa yapar ayrı konu. makyajliDışarda ya da sosyal medyada milletin gördüğü kısımlardaki durumlara bakalım.

 • Ebû Hurayra (r.anhuma), Rasulullah (s.a.v.)’in şöyle rivayet ettiğini bildirmiştir:
  “Her hangi bir kadın koku sürünürse bizimle beraber yatsı namazında bulunmasın.”
  (Muslim, Salât, 143 (444)
 • Ebû Ebû Hurayra (r.anhuma), Rasulullah (s.a.v.)’in şöyle rivayet etmiştir:
  “Allah’ın kadın kullarını, Allah’ın mescidlerinden men etmeyin – namaza gelmelerine engel olmayın.- Fakat onlar da süslenmemiş ve koku sürünmemiş olarak camiye gelsinler.”
  (Ebu Davud, Salât, 52)

Namaza gelmesinler bile denmişse sokaklarda, çarşıda pazarda erkekle iç içe gezsin hiç denilmez.

Kadınlı Erkekli Ortamlar

 • “Allah’ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir. Allah’ın en fazla nefret ettiği yerler de çarşı ve pazarlardır.”(Muslim, Mesâcid 288, hadis no: 671)
 • “Hiçbiriniz, yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın.” (Buhârî, Nikâh 11, Cihâd 140; Muslim, Hacc 424; Tirmizî, Radâ’ 1; Fiten 7)

Kızlı erkekli ortamlarla alakalı da nefsimi katmadan delilleri vermiş olayım.

Küfür Etmek-Yaymak-Hoşgörmek

 • “Müminlerin iman açısından en mükemmel olanı, ahlâkı en iyi olanıdır.” (Buhârî, Edeb, 39)
 • “Mîzana konan ameller arasında güzel ahlâktan daha ağır gelecek hiç bir şey yoktur. İnsan güzel ahlâkı sayesinde, oruç tutup namaz kılan kimseler derecesine yükselir.” (Tirmizî, Birr, 62 )
 • “Müslüman, Müslümanların onun elinden ve dilinden emin oldukları kimsedir.” (Müslim, İman, 14)

Küfür etmek dinde yasaklanmış ve müslümanların uzak durması istenmiştir. Ama gel gör ki kızlı erkekli ağzını açıyor küfür kapatıyor küfür, esprilerinde kullanıyor falan. Yakışmıyor bir müslümana bu da. Dikkat edilmesi gerekir, ahlak en değerli özelliğimiz olmalı.


Konuyu toparlayalım. Çözüm olacak mı olmayacak mı bilmiyorum belki bi kişi ibret alır o da yeterli ama gördükçe durumu çok üzülüyorum. Uzak kalmak da mümkün değil mutlaka bir şekilde bir yerinden size de bulaşıyor bu durum. Ahlaki çöküntü had safhada. İlerleyen nesillerde neler görülür düşünmek bile istemiyorum.

Ahlaksızlığın her türlüsüne karşı olmak bi yana müslüman maskesi takıp da islamiyet etiketi ile onu yapmak çok başka. Eğer bize müslüman deniliyorsa, ona uygun davranmalıyız. Kişisel bir günah gibi olmaz başkalarına islamiyeti yanlış temsil etmek.

Allah hepimizi sevmediği durumlardan uzak tutsun, evimizi ailemizi ve neslimizi bu pislikten muhafaza buyursun. Amin.

 

Dipnot: Kaynak göstererek paylaşabilirsiniz.

Daha Fazla Göster

Samanpan

Dünyanın en güzel şehrinde doğup dünyanın en dandik başkentinde hayatını devam ettirmekte. Psikoloji İle uğraşmakta olup saçmalamak için bu siteyi kullanmakta. Tanısanız çok sevmezsiniz.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Merhaba dostum. Blogunu yeni keşfettim ve takip listeme ekledim. Gerçekten çok güzel bir konuya, güzel ayrıntılarla değinmişsin. Üslubun da gayet yumuşak. Ben olsam daha sert ve kırıcı şeyler yazabilirdim. İyi bloglamalar.

  1. Merhaba, teşekkür ederim. 1 yıldan fazla süredir ben de senin blogu takip etmekteyim. Başarılarının devamını diliyorum. Tavsiyeni düşüneceğim :)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu